firmy budowlane
KONTRUKCJE STALOWE HALE STALOWE ROBOTY BUDOWLANE ROBOTY INSTALACYJNE ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

KONTAKT Z NAMI

P.P.H.U. Paweł Skrzypek
92-328 Łódź
ul. Zbiorcza 17/7
tel./fax: 42 212 21 03
tel. kom.: 601 337 008
mail: skrzypek.p@wp.pl

ZNAJDŹ NAS

firmy remontowe

GALERIE HANDLOWE
Inwestor – REF Sp. z o.o Warszawa C.H. al. Krakowska 61.
Modernizacja 4500m2 powierzchni parteru.
PS Firma Budowlana Paweł Skrzypek – generalny wykonawca całości prac związanych z podnoszeniem standardu powierzchni handlowych. Wykonano nowe instalacje wod.-kan., zmodernizowano c.o, wentylację, klimatyzację oraz instalację elektryczną. Całkowicie zmieniono aranżację wnętrz części wspólnych, hallu wejściowego, ciągów komunikacyjnych, toalet, dróg ewakuacyjnych, wydzielając obszary nowych najemców. Obiekt handlowy po modernizacji zyskał nowe oblicze dzięki zastosowaniu drewna egzotycznego oraz aluminium. Całość prac wykonywana była podczas normalnej pracy dwóch wyższych kondygnacji obiektu.

firmy remontowe firmy budowlane firmy wykończeniowe firmy budowlane

OBIEKTY HOTELARSKIE I CENTRA KONFERENCYJNE
Inwestor – PHU Alpol, Hotel nad Mrogą, Rochna 3a, Brzeziny
PS Firma Budowlana Paweł Skrzypek – generalny wykonawca całości obiektu o powierzchni 1800m2 w tym części konferencyjnej, restauracji i części hotelowej. Hotel nad Mrogą to nowoczesny ośrodek szkoleniowy położony 25 km od Łodzi, między Koluszkami a Brzezinami na terenie Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich, nad zalewem i rzeką Mrogą. Realizację rozpoczęto od rozbiórki starego, drewnianego ośrodka wypoczynkowego pozostawiając stare fundamenty, które następnie wzmocniono i na nich wybudowano centralną część obiektu hotelowego. Budynki restauracji, kuchni i sali konferencyjnej dobudowano do cześci istniejącej. Cały okres realizacji do momentu oddania do użytkowania nie przekroczył 14 miesięcy.

firmy remontowe firmy budowlane firmy wykończeniowe firmy budowlane

BANKI
Inwestor – Kredyt Bank S.A. Warszawa, ul. Kasprzaka 2/8
PS Firma Budowlana Paweł Skrzypek – generalny wykonawca całości prac związanych z adaptacją parterowych lokali w centrach miast na potrzeby filii i oddziałów Kredyt Banku. Na terenie całego kraju powstała sieć spójnych lokali reprezentujących markę banku i ubezpieczyciela powiązanych kapitałowo Kredyt Bank i WARTA. W ramach adaptacji lokali prowadzone były prace budowlane w następujących branżach: ogólnobudowlana, elektryczna, wodno – kanalizacyjna, sanitarna, wentylacji, klimatyzacji.

firmy remontowe firmy budowlane firmy wykończeniowe firmy budowlane

BUDOWNICTWO JEDNORODZINNE
Możliwe jest wykonanie budynków w standardzie deweloperskim, bądź w pełni wykończonym. Realizujemy projekty architektów wnętrz oraz własne aranżacje. Przeprowadzamy całość procesu inwestycyjnego od wytyczenia budynku poprzez zakupy materiałów, budowę, montaż instalacji, prace wykończeniowe, aranżację terenu i inwentaryzację powykonawczą.

firmy remontowe firmy budowlane firmy wykończeniowe firmy budowlane